Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX55

215 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX55
  Kích thước: 
Phi 350
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong