Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX45

218 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX45
  Kích thước: 
Phi 300
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong