Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX40

234 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX40
  Kích thước: 
Phi 230
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong