Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX32-A

241 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX32-A
  Kích thước: 
phi 220
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong