Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX14

293 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX14
  Kích thước: 
phi 300
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong