Cục kê bê tông TP-CKX01

297 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX01
  Kích thước: 
45,50mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong