Bông vòm lõm thạch cao TP-V265

326 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V265
  Kích thước: 
D-2100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong