Bông vòm lõm thạch cao TP-V255

285 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V255
  Kích thước: 
D-2050mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong