Bông vòm lõm thạch cao TP-V245

262 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V245
  Kích thước: 
D-1200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong