Bông vòm lõm thạch cao TP-V241

351 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V241
  Kích thước: 
D-1970mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong