Bông trần thạch cao TP-BT285

301 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT285
  Kích thước: 
D-1220mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong