Bông trần thạch cao TP-BT281

339 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT281
  Kích thước: 
850mmx600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong