Bông trần thạch cao TP-BT280

279 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT280
  Kích thước: 
D-1400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong