Bông trần thạch cao TP-BT266

286 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT266
  Kích thước: 
D-1040mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong