Bông trần thạch cao TP-BT238

220 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT238
  Kích thước: 
954x2320mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong