Bông trần thạch cao TP-BT234

230 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT234
  Kích thước: 
700x940mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong