Bông trần thạch cao TP-BT221

340 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT221
  Kích thước: 
D-930mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong