Bông trần thạch cao TP-BT220-L

336 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT220-L
  Kích thước: 
D-1180mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong