Bông trần thạch cao TP-BT212

232 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT212
  Kích thước: 
D-615mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong