Bông trần thạch cao TP-BT210-L

339 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT210-L
  Kích thước: 
D-780mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong