Bông trần thạch cao TP-BT209

296 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT209
  Kích thước: 
D-470mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong