Bông trần thạch cao TP-BT204

228 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT204
  Kích thước: 
1000x660mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong