BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G76

563 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G76
  Kích thước: 
360mm x 360mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG