Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA56-B

266 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA56-B
  Kích thước: 
500x500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong