Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA57-A

270 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA57-A
  Kích thước: 
360x360
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong