Bông góc thạch cao chống ẩm TP-G-CA65-S

262 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G-CA65-S
  Kích thước: 
350x350
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong