Thạch cao dát vàng TP-CT33-DV

262 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT33-DV
  Kích thước: 
L2080mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong