Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT98T

369 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT98T
  Kích thước: 
L2000mmx170mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong