BÔNG TRẦN THẠCH CAO CHỐNG ẨM TP-BT-CA227-S

221 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT-CA227-S
  Kích thước: 
D-900mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong