Thân cột vuông bê tông TP-TCX03

262 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TCX03
  Kích thước: 
phi 400, H-2200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong