THÂN CỘT VUÔNG XI MĂNG 2

Thân cột vuông bê tông TP-TCX03

  Kích thước: 
phi 400, H-2200
  Lượt xem: 
313 lượt xem

THÂN CỘT VUÔNG XI MĂNG 2

Thân cột vuông bê tông TP-TCX02

  Kích thước: 
phi 300, H-2200
  Lượt xem: 
547 lượt xem

THÂN CỘT VUÔNG XI MĂNG 2

Thân cột vuông bê tông TP-TCX01

  Kích thước: 
phi 250, H-2200
  Lượt xem: 
346 lượt xem