Thân cột vuông bê tông TP-TCX01

294 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TCX01
  Kích thước: 
phi 250, H-2200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong