Thạch cao dát vàng TP-CT39-DV

306 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT39-DV
  Kích thước: 
L1930mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong