Thạch cao dát vàng TP-CM26-DV

218 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM26-DV
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong