Thạch cao dát vàng TP-CM22-DV

260 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM22-DV
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong