Thạch cao dát vàng TP-CM14-DV

292 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM14-DV
  Kích thước: 
L2050mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong