Phù điêu thạch cao TP-PDX45(TC)

393 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX45(TC)
  Kích thước: 
450x700
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong