Phù điêu thạch cao TP-PDX38(TC)

425 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX38(TC)
  Kích thước: 
600x1500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong