Phù điêu thạch cao TP-PDX31(TC)

275 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX31(TC)
  Kích thước: 
820x1900
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong