Phù điêu thạch cao TP-PDX30(TC)

355 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX30(TC)
  Kích thước: 
590x1950
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong