Phù điêu thạch cao TP-PDX29(TC)

356 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX29(TC)
  Kích thước: 
650x2240
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong