Phù điêu thạch cao TP-PDX28(TC)

384 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX28(TC)
  Kích thước: 
1200x2500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong