Phù điêu thạch cao TP-PD01

367 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PD01
  Kích thước: 
180x1110
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong