Phào chỉ trơn thạch cao TP-CM47

649 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM47
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong