Phào chỉ trơn thạch cao TP-CM42

659 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM42
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty TNHH Trang trí điêu khắc Thành Phong