PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM15

189 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM15
  Kích thước: 
2080mm x 90mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG