Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC74

266 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC74
  Kích thước: 
74mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong