Phào chỉ ốp trần tường thạch cao TP-CT31

351 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT31
  Kích thước: 
L1100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong