Phào chỉ ốp trần tường thạch cao TP-CT30

359 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT30
  Kích thước: 
L1520mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong