Phào chỉ ốp trần tường thạch cao TP-CM55

467 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM55
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong